Under scoutverksamhetens veckoverksamhet håller vi till i Bölegården vid Sidsjön, Bölevägen 20 eller i Scoutstugan (tidigare NTO-stugan) som enklast nås genom en kort promenad från Stockviks skidstadion.

Vissa veckomöten och helgarrangemang hålls på andra platser i och runt Sundsvall. På sommaren åker vi på läger i övriga Sverige.

Scoutstugan är också möjlig att hyra.