Angående Coronavirus

6 april, 2020 av Linda Johansson Bäck

Vi har haft en diskussion inom styrelsen och bland ledarna i Södermalms scoutkår kring hur vi som förening kan bidra till att inte öka smittspridningen av Coronaviruset.
Vår bedömning är att vi i första hand skall följa Folkhälsoinstitutets rekommendationer avseende god handhygien, undvika nära kontakter med sjuka människor samt att stanna hemma när du är sjuk för att undvika att smitta andra.

Med grundval i detta ser vi att vi bedriver scoutverksamheten i Södermalms scoutkår enligt de terminsprogram respektive avdelning har, men att vi vill be scouterna och scouternas föräldrar att vara extra observanta på sjukdom. Friska scouter i familjer där ingen familjemedlem är sjuk i Coronavirus är fortsatt varmt välkomna till våra sammankomster, men om man är sjuk eller varit sjuk och är i det tidsfönster som Folkhälsoinstitutet definierat som karantänperiod håller man sig av hänsyn till sina scoutkompisar borta till dess att karantänperioden är över.

Riksorganisationen Scouterna har en nyhetssida gällande Coronaviruset vilken vi bevakar löpande och gärna ser att även ni gör.

Skulle ny information framkomma, direktiv eller status förändras i Sverige som gör att vi behöver omvärdera vår ställning i frågan, till exempel att all skolverksamhet i Sverige stängs, kommer vi att förändra våra riktlinjer och återkommer då med ny information.

Med vänlig hälsning
Magnus Borgsten
Kårordförande
ordf@scout-sundsvall.se