Södermalms scoutkår har cirka 70 medlemmar och 10-talet engagerade scoutledare. Kåren har en styrelse vars främsta uppgift är att stötta ledarna. Alla medlemmar har rätt att göra sin röst hörd på kårstämman som hålls minst en gång per år.

I scoutkåren finns det avdelningar som är uppdelade efter scouternas åldrar. I vår kår är scouterna fördelade på två avdelningar för spårare, en avdelning för äventyrare samt en avdelning för utmanare.

Varje avdelning är uppdelad i patruller (små grupper). En patrull består av fem till åtta medlemmar. I patrullen får scouterna träna sitt ledarskap genom att leda andra som är yngre eller lika gamla. Varje avdelning träffas en gång i veckan vanligtvis i vår lokal på Bölegården eller i Scoutstugan (tidigare NTO-stugan).

Kåren har en vald styrelse som träffas 4 – 5 gånger per år. På styrelsemötena diskuterar man bland annat kommande aktiviteter, ledarsituationen och följer upp ekonomin. Kåren har också ett medlemsregister som uppdateras löpande. Vi har en stuggrupp som planerar för underhållet av Scoutstugan. Vi träffas en gång om året för att göra lite större underhåll i och omkring stugan.

Vi söker ständigt nya ledare till kåren. Vill du engagera dig som ledare eller vill du vara med i stuggruppen kontakta ordf@scout-sundsvall.se.

 

Styrelse

Anders Barcheus

Ledamot

Erik Boström

Ledamot

Magnus Borgsten

Ordförande

Linda Johansson Bäck

Vice ordförande

Peter Gustafsson